23
FEB 2023
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Cítite úzkosť? Nebojte sa, dá sa to riešiť
Nepokoj v tele, strach a zlé myšlienky často vyústia do úzkosti. Úzkostné prejavy môžu vyvrcholiť až do silných záchvatov, ktoré výrazne zasahujú do kvality nášho života. Pocit úzkosti môže vznikať z rôznych príčin a tento nepríjemný stav dokáže ovplyvniť aj fyziologické procesy v tele. Aké príznaky má úzkosť? Ako vie úzkosť ovplyvniť celkové zdravie? Ako možno s vlastnou úzkosťou pracovať? O úzkosti, o tom, prečo vzniká, ale aj o významnom výskume v oblasti úzkosti a depresie sa budeme rozprávať vo februárovej Vede v CENTRE vo štvrtok 23. februára 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našou hostkou bude významná slovenská vedkyňa prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Cítite úzkosť? Nebojte sa, dá sa to riešiť

Nepokoj v tele, strach a zlé myšlienky často vyústia do úzkosti. Úzkostné prejavy môžu vyvr..

2023-02-23 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM