30
MAR 2023
10:00-11:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Hodnotenie vedeckých časopisov
hodnotiace prístupy z pohľadu bibliometrických databáz
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Hodnotenie vedeckých časopisov

hodnotiace prístupy z pohľadu bibliometrických databáz..

2023-03-30 10:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM