28
FEB 2023
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Vyhľadávanie záverečných prác
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Vyhľadávanie záverečných prác

..

2023-02-28 11:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM