21
FEB 2023
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Prehľad citačných manažérov
Súčasťou tvorby odborných a vedeckých prác sú citácie a tvorba bibliografických odkazov. Pri ich spracovávaní dokážu prácu uľahčiť a urýchliť špecializované citačné manažéry. Tento webinár predstaví škálu dostupných citačných manažérov a prehľad ich základných funkcií pri tvorbe bibliografických odkazov.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Prehľad citačných manažérov

Súčasťou tvorby odborných a vedeckých prác sú citácie a tvorba bibliografických odkazov. P..

2023-02-21 11:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM