30
JAN 2023
13:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Občianska veda - okná príležitostí dokorán
Webinár približujúci nové príležitosti občianskej vedy v oblastiach výskumu, spoločenského dosahu aj financovania (aktuálna grantová výzva Impetus)
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Občianska veda - okná príležitostí dokorán

Webinár približujúci nové príležitosti občianskej vedy v oblastiach výskumu, spoločenského..

2023-01-30 14:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM