7
FEB 2023
09:00-16:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Medzinárodná konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Medzinárodná konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite

..

2023-02-06 12:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM