26
JAN 2023
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Naštartujme metabolizmus
Nadmerný príjem potravy, nedostatok pohybu, ale aj technický pokrok a digitalizácia spoločnosti sa spájajú do jedného problému – obezity. Nárast obezity je značný aj medzi deťmi a adolescentmi a spolu s ňou prichádza riziko mnohých chronických ochorení. O nadváhe, obezite a poruchách metabolizmu, ktoré ohrozujú zdravie našej spoločnosti, sa budeme rozprávať v januárovej Vede v CENTRE vo štvrtok 26. januára 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Naším hosťom bude Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Naštartujme metabolizmus

Nadmerný príjem potravy, nedostatok pohybu, ale aj technický pokrok a digitalizácia spoločnosti..

2023-01-26 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM