6
DEC 2022
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Vyhľadávanie informácií z oblasti medicíny
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Vyhľadávanie informácií z oblasti medicíny

..

2022-12-05 10:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM