9
NOV 2022
13:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Novinky v publikovaní open access kníh
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Novinky v publikovaní open access kníh

..

2022-11-09 14:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM