21
OKT 2022
09:00-14:30
20
OKT 2022
09:00-17:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Information Interactions 2022
International conference, ​Main topic: Ethical challenges of digital information environment
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM