28
OKT 2022
11:00-12:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Úvod do Open Research Europe (An Introduction to Open Research Europe)
Open Research Europe (ORE) je platforma Európskej komisie na publikovanie otvoreným prístupom, ktorá bola spustená v marci 2021. V tomto webinári sa dozviete viac o tom, ako publikovať s ORE, ako benefitovať z otvoreného recenzného konania a ako sa zapojiť do otvorenej vedy. Webinár bude v anglickom jazyku.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Úvod do Open Research Europe (An Introduction to Open Research Europe)

Open Research Europe (ORE) je platforma Európskej komisie na publikovanie otvoreným prístupom, kt..

2022-10-28 11:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM