28
JUL 2022
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Slnko, ozón a naša pokožka
Prednášajúce: Mgr. Anna Pribullová, PhD. a MUDr. Petra Milko. Globálne otepľovanie a poškodenie ozónovej vrstvy Zeme patria medzi najväčšie globálne environmentálne problémy spôsobené ľudskou činnosťou. Aj napriek tomu, že od konca 90. rokov potvrdzujú merania pokles koncentrácie chemikálií, ktoré poškodzujú stratosférický ozón vo vzduchu, globálne stále nemôžeme hovoriť o obnovení ozónovej vrstvy Zeme. Obnovu ozónovej vrstvy ovplyvňujú aj javy súvisiace s globálnym otepľovaním.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Slnko, ozón a naša pokožka

Prednášajúce: Mgr. Anna Pribullová, PhD. a MUDr. Petra Milko. Globálne otepľovanie a poškoden..

2022-07-28 17:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM