20
SEP 2022
09:30-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Indexácia časopisov v databázach Web of Science a Scopus
podmienky indexácie časopisov
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Indexácia časopisov v databázach Web of Science a Scopus

podmienky indexácie časopisov..

2022-09-20 09:30:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM