28
MAJ 2022
08:30-14:00
27
MAJ 2022
08:00-18:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Kežmarské lekárske dni 2022
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM