4
MAJ 2022
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Vyhľadávanie elektronických časopisov a kníh
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Vyhľadávanie elektronických časopisov a kníh

..

2022-05-04 10:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM