28
APR 2022
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok
Prednášajúci: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na území Slovenska sa nachádza veľké množstvo historických budov a pamiatok, ktoré majú vysokú historickú, architektonickú či umeleckú hodnotu. Starostlivosť o takéto pamiatky nie je jednoduchá a každý zásah či oprava sa musí urobiť odborne s použitím správnych materiálov a techník obnovy. Mnohé z našich pamiatok sú v zúfalom stave, za čo môže jednak finančná náročnosť ich opráv, ale i malá ochota podstupovať náročný proces obnovy takýchto budov.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok

Prednášajúci: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry ..

2022-04-28 16:30:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM