1
JUN 2022
13:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Trvalé identifikátory
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Trvalé identifikátory

..

2022-06-01 13:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM