13
APR 2022
13:00-15:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Čo nové v občianskej vede na Slovensku?
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM