27
APR 2022
13:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Copyright a verejné licencie
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Copyright a verejné licencie

..

2022-04-27 12:45:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM