20
APR 2022
13:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce

..

2022-04-20 12:30:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM