31
MAR 2022
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Ako zviditeľniť svoj výskum vo WoS
Autorské a inštitucionálne profily
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Ako zviditeľniť svoj výskum vo WoS

Autorské a inštitucionálne profily..

2022-03-31 09:30:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM