31
MAR 2022
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Dejiny písané Zemou
Hosť: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. Naše dejiny vo veľkej miere ovplyvňujú aj geologické procesy. Mnohé udalosti, ktoré považujeme za ľudský zásah do dejín, boli často iba následkom geologických zmien, napríklad vznik a zánik mnohých ríš, ale i významné revolúcie. Geologické udalosti boli predpokladom, aby vôbec život vznikol a neraz ho samotné mohli i ukončiť a navyše, doteraz vplývajú na dôležité svetové dianie.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Dejiny písané Zemou

Hosť: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. Naše dejiny vo veľkej miere ovplyvňujú aj geologické proce..

2022-03-31 17:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM