24
FEB 2022
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Elektronické informačné zdroje pre humanitné vedy
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Elektronické informačné zdroje pre humanitné vedy

..

2022-02-24 11:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM