24
FEB 2022
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Krása baktérií na molekulárnej úrovni
Spóry môžu byť pre človeka nebezpečným zdrojom chorôb a infekcií, no zároveň dokážeme pre ne nájsť využitie v biotechnológiách a potravinárstve. O tom, ako spóry vznikajú, ktorý spôsob ich využitia je bezpečný, ako funguje tento komplexný proces a kam až siaha výskum, sa dozvieme vo vedeckej kaviarni. Naším hosťom bude molekulárny biológ RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Krása baktérií na molekulárnej úrovni

Spóry môžu byť pre človeka nebezpečným zdrojom chorôb a infekcií, no zároveň dokážeme ..

2022-02-24 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM