15
MAR 2022
13:15-15:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Hodnotenie a viditeľnosť vedy
Prednáška pre doktorandov STU. Prosím zaregistrujte sa kliknutim na dolnu ikonu WEB PODUJATIA alebo skopírujte link do prehliadača - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8D4eMqCJmZwHErt3yfJsB13zTGk_aWpZJRh0fIvmXqOnHQ/viewform
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Hodnotenie a viditeľnosť vedy

Prednáška pre doktorandov STU. Prosím zaregistrujte sa kliknutim na dolnu ikonu WEB PODUJATIA ale..

2022-03-15 14:15:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM