1
MAR 2022
13:15-15:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Manažment a archivácia výskumných dát
prednáška pre doktorandov STU
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Manažment a archivácia výskumných dát

prednáška pre doktorandov STU..

2022-03-01 14:15:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM