6
APR 2022
13:00-15:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
3. workshop (nielen) pre vydavateľov open access časopisov
Program
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

3. workshop (nielen) pre vydavateľov open access časopisov

..

2022-04-06 09:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM