27
JAN 2022
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Vývoj nízkoenergetickej vákuovej sušiarne na sušenie poľnohospodárskych plodín
Pre sušenie obilnín a potravín sa používa veľa, viac alebo menej účinných princípov sušenia. Výrobcovia pritom dbajú najmä na efektívnosť sušenia, čo predstavuje minimálne vynaloženú energiu na jeden kilogram odparenej vody a súčasne musia pri sušení zabezpečiť, aby bola zachovaná nutričná hodnota sušených obilnín. Téme vývoja nízkoenergetickej vákuovej sušiarne sa budeme venovať vo vedeckej kaviarni vo štvrtok 27. januára o 17.00 hod. Naším hosťom bude Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, odborník v oblasti výrobnej techniky.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Vývoj nízkoenergetickej vákuovej sušiarne na sušenie poľnohospodárskych plodín

Pre sušenie obilnín a potravín sa používa veľa, viac alebo menej účinných princípov sušen..

2022-01-27 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM