8
NOV 2021
17:00-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť?
Prednáška spojená s workshopom
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť?

Prednáška spojená s workshopom..

2021-11-08 18:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM