10
NOV 2021
09:00-13:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Online konferencia: Populárne o vede a technike
Súčasné trendy v popularizácii
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Online konferencia: Populárne o vede a technike

V jednotlivých prednáškach sa účastníci dozvedia napríklad to, ako popularizovať vedu deťom..

2021-11-04 11:00:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM