15
OKT 2021
09:00-11:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Odborná konferencia k publikácii Vendelín Javorka
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM