28
OKT 2021
16:45-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Varovania pred finančnými a ekonomickými krízami v Európe
Prednášajúci: Ing. Filip Ostrihoň, PhD. Podobne ako je to pri ohrození povodňami a zemetraseniami, aj v hospodárskej oblasti existujú nástroje, ktoré na základe dostupných informácií varujú pred možnými budúcimi rizikami. Ich prevažná väčšina vznikla koncom minulého storočia ako odozva na finančné krízy v Latinskej Amerike a juhovýchodnej Ázii. Záujem o ne však opäť ožil po finančnej a hospodárskej kríze v roku 2008, ktorá vstúpila do histórie ako veľká recesia. V reakcii na ňu legislatívne orgány Európskej únie v roku 2011 zaviedli systém, v rámci ktorého prebieha verejne monitorovanie ekonomických rizík a hrozieb s názvom Postup pri makroekonomickej nerovnováhe (z anglického Macroeconomic Imbalance Procedure). Slovensko počas úvodných 10 rokov tohto systému na seba zatiaľ neupozornilo potenciálnym negatívnym vývojom, no táto skutočnosť sa v budúcnosti môže zmeniť. Aké sú preto špecifiká tohto systému? Na čo presne sa sústreďuje? Čo je možné očakávať od jeho varovaní? Odpovede na tieto, ako aj mnohé iné otázky sa pokúsime nájsť prostredníctvom októbrovej prednášky.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Varovania pred finančnými a ekonomickými krízami v Európe

Prednášajúci: Ing. Filip Ostrihoň, PhD. Podobne ako je to pri ohrození povodňami a zemetraseni..

2021-10-28 16:45:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM