30
SEP 2021
16:45-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Klimatické zmeny v poľnohospodárstve
Prednášajúce: doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. a Ing. Jana Špulerová, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Jedným z najvýznamnejších globálnych megatrendov ohrozujúcich nielen krajinné ekosystémy, ale aj človeka samého, sú klimatické zmeny. Vplyvy klimatických zmien sú v súčasnosti už pozorovateľné a predpokladá sa, že budú ešte viditeľnejšie. Počasie sa v poslednom období stalo viac extrémnym, zvyšuje sa intenzita sucha a na druhej strane sa pozoruje výskyt náhlych búrok s prívalovými dažďami, ktoré často spôsobujú záplavy. Zintenzívňujú sa prejavy prirodzených rizík a hazardov.
Web podujatia
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

Klimatické zmeny v poľnohospodárstve

Prednášajúce: doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. a Ing. Jana Špulerová, PhD. z Ústavu krajinn..

2021-09-30 16:45:00

Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM