27
MAJ 2021
16:45-19:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Farby a očné klamy nielen drahých kameňov
Podľa najväčšieho barda slovenskej ľúbostnej poézie Andreja Sládkoviča je dvojica zamilovaných "ako tie božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene". O božích plameňoch toho veľa nevieme, ale vieme, že kvety a drahé kamene majú všeličo spoločné – napríklad neuveriteľnú pestrosť farieb. A vieme dokonca aj to, ako tie farby vznikajú, ako ich vnímame a aj to, ako nás môžu dokonca oklamať. Teda presnejšie - neklamú nás farby, klame nás náš vlastný mozog. Ale vieme už aj dosť veľa o tom, ako nás klame. Prednášajúci: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. (Prif UK a SAV). | https://vedanadosah.cvtisr.sk/veda-v-centre/veda-v-centre-bratislava/
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM