25
FEB 2021
10:00-11:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Vyhľadávanie informácií z oblasti technických vied
Mgr. Katarína Kyseľová
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM