17
MAR 2021
12:30-17:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Konferencia : Ako zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM