9
DEC 2020
09:00-12:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Budúcnost slovenských miest a regiónov po korona kríze
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM