11
NOV 2020
08:45-14:00
Livestream sa konal v minulosti
inauguračné prednášky- 9:00 hod - doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., 11:00 hod - doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
o 9:00 h prednesie doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., docentka na Katedre fyziky TF, verejnú inauguračnú prednášku na tému Využitie elektrických vlastností potravín a poľnohospodárskych materiálov o 11:00 h prednesie doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD., docent na Katedre dopravy a manipulácie TF, verejnú inauguračnú prednášku na tému Skúšanie spaľovacích motorov pri kontinuálnom a diskrétnom meraní v laboratórnych podmienkach |
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM