21
OKT 2020
09:00-12:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Obcianska veda na Slovensku
[ webinar ] | Organizátor: CVTISR | Info/Registracia : [C-true]
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM