21
OKT 2020
08:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Habilitácia - Ing. Eva Mlyneková, PhD: „Determinácia účinku záťaže na mechaniku pohybu a vnútorné prostredie koní“
8:00 - 14:00 hod. - Habilitácia - Ing. Eva Mlyneková, PhD: „Determinácia účinku záťaže na mechaniku pohybu a vnútorné prostredie koní“ | Info/Registracia :
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM