20
OKT 2020
09:00-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Inauguračná prednáška - 9:00 - doc. Ing. Marta Habánová, PhD., 11:00 - doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
o 9:00 hod.- doc. Ing. Marta Habánová, PhD.: Epidemiologické štúdie a ich význam pri identifikácii rizikových faktorov chorôb o 11:00 hod.- doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.: Parametre populačnej dynamiky zajaca poľného na juhozápadnom Slovensku | Info/Registracia :
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM