30
SEP 2020
16:45-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Možnosti použitia vodíka na pohon automobilov
Prednášajúci: RNDr. Peter Skyba, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach | Info/Registracia : https://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510&preview_type=from_menu
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM