8
SEP 2020
08:45-14:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Inauguračná prednáška - doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
9:00 hod. - Inauguračná prednáška - doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. Téma: Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - verejná inauguračná prednáška Prednášajúci: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka | Info/Registracia :
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM