7
SEP 2020
08:50-14:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Inauguračné prednášky- doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. a doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
* o 9:00 h prednesie doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., docent na Katedre kvality a strojárskych technológií TF, verejnú inauguračnú prednášku na tému Optimalizačné metódy pri riadení výrobného procesu * o 11:00 h prednesie doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD., docent na Katedre zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF, verejnú inauguračnú prednášku na tému Bezpečnosť a kvalita pracovného prostredia v poľnohospodárskych technológiách | Info/Registracia :
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM