9
JUL 2020
08:30-13:00
Livestream sa konal v minulosti
Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM