28
MAR 2019
16:45-19:00
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla
Prednášajúci: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. divadelný historik, kritik a pedagóg
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM