JOIN
27
JUN 2024
13:00-15:00
23
MAJ 2024
13:00-15:00
18
APR 2024
13:00-15:00
21
MAR 2024
13:00-15:00
29
FEB 2024
13:00-15:00
28[TEST]
FEB 2024
10:00-10:30
Na káve s NCPs

Ak ste aktívny účastník ( budete v konferencii rozprávať a pripojíte si mikrofón alebo kameru ):

CEZ APLIKÁCIU WEBEX MEETINGS
použite notebook/počítač s kamerou a mikrofónom


Navštívením linku sa spustí aplikácia Webex Meetings

Pred vstupom do videokonferencie môže systém žiadať o heslo spojenia, následne uvidíte v náhlade nastavenie mikrofónu a kamery, po overení postačí následne zvoliť tlačidlo : 'JOIN'

Heslo spojenia: ncps
CEZ VIDEOKONFERENČNÉ ZARIADENIA
na zariadeni vytočte v čase začiatku adresu:

27935627561@tuke.webex.com


PRE ZARIADENIA CISCO: v pripade ak by Vám vytočenie hore uvedenej adresy nefungovalo, vytočte prosím adresu v tvare:
62.109.219.4@dial.ip a na nasledujúcej obrazovke zadajte kód 27935627561#

PRE ZARIADENIA HUAWEI: v pripade ak by Vám vytočenie hore uvedenej adresy nefungovalo, nastavte CallType vytačania na H323 a vytočte prosím adresu v tvare:
62.109.219.4 a na nasledujúcej obrazovke zadajte kód 27935627561#

Videokonferenčná brána je súčasťou spoločného pracoviska PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM