Slovak | English

Pripojte sa na video-konferenciu

Začiatok :

Názov :

Pripojenie pre aktívnych účastníkov konferencie ( prezentujúci a rozprávajúci ):

Cez aplikáciu Webex Meetings
použite notebook/počítač s kamerou a mikrofónom


Navštívením linku sa spustí inštalácia/spustenie riešenia Webex Meetings

Pred vstupom do videokonferencie uvidíte v náhlade nastavenie mikrofónu a kamery, po overení postačí následne zvoliť tlačidlo : 'JOIN'

Návod na pripojenie Pripojenie bude aktívne až v čase konania
Cez videokonferenčné zariadenia
na zariadeni vytočte v čase začiatku adresu:podpora videokonferenčných zariadení CISCO, TANDBERG a podobne.. v štandarde SIP

Videokonferenčná brána je súčasťou spoločného pracoviska PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM